Solarpark Roosendaal

Technical Specifications:

  • PV-installatie: 34.500.000 Wp
  • Verwachte jaaropbrengst: 30.000.0000 kWh
  • Aantal Zonnepanelen: 113.000
  • Aantal omvormers: 580
  • Type inverter: HUAWEI
  • Type Zonnepaneel: NNB
  • SDE verwerving : september 2019
  • Verwachte realisatie: 2021

Solarpark Roosendaal

REALISATIE: 2021

UPDATE: Omgevingsvergunning toegewezen in september 2019.

In de 2e helft van September 2019 was het zover: de omgevingsvergunning van Solarpark Roosendaal werd toegewezen. Met deze vergunning is er nu een subsidie aangevraagd bij de najaarsronde van de SDE+ oktober 2019.

Na toewijzing van de SDE subsidie starten we met de voorbereidende werkzaamheden van het Solarpark, met als doel energie terug te gaan leveren vanaf begin 2021.

Bekijk onze nieuws pagina voor meer updates over dit project!