Solarpark Roosendaal

Technical Specifications:

  • PV-installatie: 34.500.000 Wp
  • Verwachte jaaropbrengst: 30.000.0000 kWh
  • Aantal Zonnepanelen: 113.000
  • Aantal omvormers: 580
  • Type inverter: HUAWEI
  • Type Zonnepaneel: NNB

Solarpark Roosendaal

REALISATIE : 2019