Drukkerij Vorsselmans

Technical Specifications:

  • PV-installatie: 250 kWp
  • Jaaropbrengst: 235.000 kWh
  • Aantal Zonnepanelen: 980
  • Aantal omvormers: 7
  • Type inverter: Solar Edge
  • Type Zonnepaneel: Canadian Solar Poly
  • Start ontwikkeling: 2015
  • Realisatie: januari 2016
  • SDE-verwerving: 2015

Drukkerij Vorsselmans

REALISATIE : 2016