#

Zonnepanelen op daken

ENGINEERING, INSTALLATIE & BEHEER


DIEPP Solar is geen installateur. Sedert 2010 installeren onze partners, onder onze verantwoordelijkheid, de door ons uitgewerkte installaties. DIEPP Solar is  specialist in het ontwikkelen en realiseren van dakgebonden Pv-systemen met een focus op aanhoudend hoge rendementen bij zorgenvrije  probleemloze installaties.

DIEPP richt zich op het hoogwaardig ontwikkelen van zonne-systemen op, met name,  grootschalige daken en grondopstellingen. Elke locatie wordt daarbij geoptimaliseerd ontworpen naar de hoogst haalbare  en aanhoudende rendementen. Louter op basis van kwaliteitsproducten.

Een zon-PV systeem heeft geen bewegende onderdelen. Het systeem kan enkel reageren op het licht die het ontvangt. Na installatie moet een systeem zeker 25 jaar optimaal kunnen functioneren. De aanleg kun je dus maar één keer goed doen. Of anders gezegd: een gemaakte fout is moeilijk te herstellen. Op een goed ontworpen en gerealiseerde installatie kan je derhalve  echt bouwen”.

DIEPP Solar onderscheidt zich van andere solar bedrijven door :

  • Diepgaande kennis van laag- , midden- en hoogspanning
  • Samenwerkingen met sterke investeringspartners
  • Team van specialisten; innovatie zit in ons bloed
  • Oog voor het inpassen van onze producten in de gebouwde omgeving; onze zonnesystemen mogen gezien worden
Grote installaties, ons specialisme

Hoe groter de installaties, hoe groter de opgewekte en te transporteren hoeveelheden energie. Hoe spannender het wordt om de opgewekte energie ook echt efficiënt op het net te krijgen.

Onze specialisten worden blij van complexe elektrische systemen. Zij beschouwen het als een uitdaging om voor elk systeem de beste technische keuze uit te werken. Zodat eigenaren en investeerders jarenlang kunnen rekenen op hoge opbrengsten uit hun goed gebouwde installaties.

Rendement

Je energierekening gaat omlaag en je investering wordt snel terugverdient. Dit garanderen we door uw zonnestroominstallatie tot in detail te optimaliseren. Kwaliteit verschil zit hem vaak in de details.  Uw volledige situatie wordt bekeken waarbij wij innovatief meedenken om uw rendement te verhogen. Bijvoorbeeld door combinaties te maken met laadpalen, energieopslag of koppeling met warmte en koude systemen.

Energiecentrale

Een zon-PV systeem is feitelijk een energiecentrale waar je hoge verwachtingen van mag hebben. Elke projectlocatie wordt vanuit die visie als een unieke locatie benadert, waarbij verwacht wordt dat de energieopbrengst niet alleen aanhoudend hoog is, maar waar ook altijd op gerekend moet kunnen worden. Wanneer zon-PV-systemen worden ontworpen om maximaal zonnestroom op te wekken vanuit de plaatselijke zonomstandigheden, bepaalt enkel de hoeveelheid jaarlijks optredende lichtinstraling de werkelijke jaarlijkse zonopbrengst in kWh.