#

SDE Aanvragen en Realisatie

U BOUWT OP JARENLANGE ERVARING


De medewerkers en partners van DIEPP hebben stuk voor stuk jarenlange ervaring in de wereld van elektrische energieopwekking en distributie. Zowel in hoogspanningen (grote projecten) en laagspanning (consumenten) als in micro-electronica (schakelapparatuur).  Wij denken altijd vanuit een optimalisatie van opwekking en gebruik van Kilowaturen. Wij maken daarbij enkel gebruik van de beste (leverings- en garantiezekere) componenten, panelen en inverters.  Materialen of potentiële partners waarin wij niet geloven zullen wij nimmer toepassen.

Specialisaties

Onze medewerkers en partners zijn gespecialiseerd in:

  • Ontwikkeling en Engineering
  • SDE Aanvragen en realisaties
  • Laag-, midden- en hoogspanning
  • Zonne-energie en andere duurzame energieoplossingen
SDE aanvragen

U wilt investeren in zonnepanelen-energie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor de SDE subsidie in het leven geroepen, Stimulering Duurzame Energieproductie. Er zijn SDE regelingen voor verschillende duurzame energie categorieën, SDE Zon is daar één van.

De SDE Zonregeling omvat een goede subsidie stimuleringsmaatregel die het mogelijk maakt om in zonne-energie te investeren.  Om in aanmerking te komen moet uw SDE aanvraag volledig zijn, met de juiste onderbouwing voor het project. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de beheerder van de SDE subsidie en controleert iedere aanvraag op volledigheid en benodigde documentatie zoals vergunningen. Naast een sterke haalbaarheidsstudie van het project kijkt men naar wie de subsidie aanvraagt, of de eigenaar wel toestemming geeft voor plaatsing, hoe de financiering is geregeld en nog vele andere zaken. Dit doet men om er zeker van te zijn dat de SDE subsidie ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Onze specialisten verzorgen uw SDE aanvraag op een zodanige wijze dat de vereiste aan te leveren  haalbaarheidsstudies ook daadwerkelijk door het RVO gehonoreerd kunnen worden.

SDE project realiseren

U heeft  SDE subsidie aangevraagd of reeds een SDE beschikking ontvangen. En u wilt Zonneproject realiseren. Deze realisatie kunnen wij voor u verzorgen. Wilt u de financiering en exploitatie bij derden leggen en een uitstekende dakhuur en/of energieprijs terugontvangen: vraag ons naar de mogelijkheden.

Solar specialist - rondom gecertificeerd

Wij zijn erkend Solarspecialist.  Onze ontwerpende elektra specialisten voelen zich thuis op alle gebieden van hoge- en lage spanningen en elektronica.

Onze installatieploegen zijn volledige gecertificeerd en op de hoogte van de laatste technieken.