Ontwikkelen zon locaties

VAN HAALBAARHEIDSSTUDIE T/M REALISATIE


Voor grond of dak opstellingen van zonne-installaties onderzoekt DIEPP Solar de beste mogelijkheden met een focus op kwaliteit, een hoog aanhoudend rendement en zorgeloze exploitatie bij zo beperkt mogelijke investeringskosten. Dit biedt immers beste basis om SDE Zon subsidie aan te vragen. Na verwerving van SDE zon subsidie zijn wij actief met de realisatie van zonne-stroomsystemen tot en met de exploitatie ondersteuning.

Door tevens te kijken naar inpasbare met andere duurzame vormen van energieverbruik  als LED-verlichting, warmte en koude voorzieningen, enzovoort, kunnen wij  het rendement op de investering verder optimaliseren.

Maatwerk dak installaties

Door de ligging van gebouwen ten opzichte van de baan van de zon, de aanwezige dak obstakels in de vorm van lichtkoepels, luchtbehandelingsinstallaties e.d. en de aansluitmogelijkheden van de installatie op het energienet betreft elke dak opstelling een maatwerk uitwerking. Alleen dan kun je de beste renderende zonne-installaties ontwerpen en realiseren. Daarbij leert de praktijk ons dat maatwerk installaties, door hun hoge aanhoudende opbrengsten, voordeliger uitvallen dan standaard installaties.

Maatwerk grondinstallaties

Dezelfde principes als bovenstaand benoemd geldt voor de aanpak van grondinstallaties. Bijkomend punt van aandacht is de inpassing van het grondpark op het energienet. Door onze achtergrond van specialisten in hoge- en midden spanningen zij n wij ook hier in staat om onderscheidende oplossingen te bedenken.

SDE en Financiering?

DIEPP Solar en haar partners beschikken over veel ervaring in grondopstellingen.

Grondopstellingen betreffen vaak omvangrijke installaties (groter dan 1 Megawatt). Door het specialisme van DIEPP op het gebied van transport van hoge spanningen worden alle installaties gerealiseerd binnen het realiseren van minimale transportverliezen.

Daarmee optimaliseert u uw opbrengst, terugverdientijd en verkleint u uw exploitatierisico.

Grote installaties - hoge spanningen

Hoe groter de daken cq. de gronden , hoe meer zonnepanelen kunnen worden opgesteld. Hoe meer energie er kan worden opgewekt, hoe hoger de aansluitspanningen zullen worden. Hoe meer wij u kunnen bieden. Door onze achtergrond in de wereld van hoge elektrische spanningen kennen wij geen verassingen. Wij weten altijd een goede oplossing te vinden.