#

Financiering, dakhuur & rendement

HAALBAARHEID & REALISATIE


DIEPP Solar ontwerpt haar zonnesystemen met een nadrukkelijke focus op een jaarlijks aanhoudend hoog opgewekte vermogen in kWh’n. Reeds bij een laag instapniveau van SDE tredes zijn onze installaties daardoor al rendabel! Door tevens te kijken naar inpasbare met andere duurzame energie als LED-verlichting, warmte en koude voorzieningen, enzovoort, wordt het rendement op de investering verder geoptimaliseerd.

SDE Subsidie

Subsidies kunnen uiteraard aangevraagd worden. De subsidie mogelijkheden op zonnepanelen voor bedrijven in Nederland zijn aan beperkende voorwaarden gebonden. Aanmelding, wachttijd en de vraag of uw aanvraag gehonoreerd wordt zijn onzekere en vertragende elementen op het realiseren van zonnesystemen. Daarnaast beïnvloeden subsidies vaak de prijs van zonnepanelen. Goede subsidie mogelijkheden creëren een grote vraag en laten de prijs van zonnepanelen daardoor gemakkelijk stijgen. Een gebrek aan subsidie heeft al gauw een prijsdalend effect op zonnepanelen. En als de subsidie wordt toegewezen dient de financiering nog rond te worden gerekend.

Dakhuur en Inkoop goedkope energie

Als SDE subsidie is toegewezen kan het zonne-project worden gerealiseerd. Een groot deel van de toegewezen subsidies wordt echter niet benut. Vaak komt dit omdat een financiering niet rond komt. Onze specialisten zijn u dan graag van dienst. Zoekt u financiering, bent u geïnteresseerd in het verhuren van uw daken,  wilt u uw eigen energie goedkoop mogelijk inkopen en wilt u daarbij zorgeloos genieten van de opbrengsten van uw zonnestroom systeem? Neem contact met ons op.

Alle toegepaste dakconstructies zijn TUV gekeurd.

Fiscaal

DIEPP Solar biedt u verschillende opties om binnen een investering in zonnepanelen gebruik te maken van fiscale aftrekposten. Wij informeren u graag nader bij een installatieadvies. Wilt u dat wij een bijdrage leveren aan het inpassen van fiscale mogelijkheden bij het investeren in een zonnestroominstallatie? Wij staan voor u klaar!

Optimaal financieel rendement

Bij het samenstellen van uw installatie kijken wij vooral naar het bereiken van de jaarlijks te behalen Kwh-opbrengst. Door gebruik te maken van de beste panelen en een uitgekiend PV-ontwerp weten wij zeer hoge rendementen te behalen.

Wij optimaliseren het rendement van elk PV-systeem . De configuratie van de panelen , de samenhang van de panelen met de juiste omvormers, een doordacht bekabelingplan, de juiste opstelhoek, de juiste verbinding met uw aansluitvoorzieningen e.d. zijn allemaal elementen die een belangrijke invloed hebben op het rendement van uw installatie. Meer productie, een hogere kWh opbrengst,  resulteert immers in een hoger financieel rendement.