#

Zonnepark op gronden

DIEPP SOLAR, SPECIALIST IN ZONNEPARKEN


Onze achtergrond ligt in de Nederlandse energiesector. Jarenlang waren wij actief in het optimaliseren en onderhouden van elektrische netwerken voor  Nederlandse bedrijven en infrastructuur. Het aansluiten van grote bedrijven op elektrische netwerken , met dimensionering en inpassing van trafo’s en kabelinfrastructuren behoorde  tot onze dagelijkse activiteiten.

Deze kennis en ervaring stellen wij nu ten dienste in het ontwerpen en realiseren van de best passende netaansluitingen voor grondparken.

Onze aanpak start altijd bij de mogelijkheden van aansluiting op het net. In afstemming met de plaatselijk netbeheerder werken wij de meest optimale aansluiting uit. Daarbij kunnen we gebruik maken van de mogelijkheden die “het vrije elektrische domein” elke ontwikkelaar biedt.

DC-ontwerp

Met onze kennis van zonnepanelen, draagconstructies, omvormers (centraal-decentraal) en aansluitingen op trafo’s werken wij aan optimale combinaties van componenten. Zodat een zo hoog mogelijke opbrengst aanhouden kan worden gerealiseerd. Tegen de meest gunstige investeringssommen. Tegen de laagst mogelijke onderhoud en beheer kosten.

Netinpassing en AC-professionals

Bij het ontwerpen van grondgebonden zonneparken kunnen we het natuurlijk niet laten een zo hoog mogelijk renderend (DC) parkontwerp te maken.  Maar al dat vermogen moet ook efficiënt en effectief naar het net worden getransporteerd.  We vinden het fantastisch om juist hier onze kennis tot onderscheid te laten komen. Een goede netkoppeling, in relatie tot een daarop afgestemd DC-ontwerp vormt immers de basis van een goed en efficiënt werkend grondpark. En dus een zo hoog mogelijk rendement voor U. Met zo min mogelijk zorgen en geen verrassingen.

Trafo-stations

Met onze achtergrond in de energiesector zoeken wij altijd naar de beste oplossing. Tegen de meest aantrekkelijke prijzen. Zo ontwerpen wij onze systemen zodanig dat wij maatwerk kunnen leveren in het aanleveren en onderhouden van trafo-stations. Zo bouwen met onze partners aan een organisatie die de trafo’s op de zonneparken optimaal en zorgeloos kunnen monitoren en onderhouden.