Solarpark Roosendaal

Solarpark Roosendaal

Als alles meezit, kunnen we in maart of april 2019 al beginnen met de bouw van het solarpark! Patrick Verstege

Gemeente Roosendaal en DIEPP Solar Energy Projects bv (DIEPP) maken bekend dat er plannen uitgerold worden voor een aan te leggen Solarpark van circa 30 ha. De zonneweide zal zich gaan bevinden in het op een buitendijkse gebied gelegen aan de Roosendaalse Vliet. Het betreffende gebied wordt begrensd door de Holderbergsedijk en de Evertkreekweg en heeft vanuit het (water)beherende Waterschap Brabantse Delta een onderloopfunctie voor de opvang van hoogwater. Het plan biedt ruimte aan circa 115.000 panelen hetgeen een jaarlijkse energieopbrengst oplevert voor 10.000 huishoudens. Het plan behoort tot de grootste parkontwikkeling van Noord-Brabant. Voor het park is een netaansluiting met Enexis afgestemd. Het park zal aangesloten worden op de open elektriciteitscentrale van Enexis aan de Zwaanhoefstraat., waarmede de stabiliteit van het energienet van Roosendaal (verder) is gewaarborgd.

De aanleg van dit Solarpark past in het actieplan Roosendaal Futureproof dat in 2017 is opgesteld om de duurzame toekomst van de gemeente te waarborgen. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal heeft onlangs een gemeentelijk visie op zonne-energie vastgesteld. De doelstelling om binnen 5 jaar 75 ha tot aan zonneweide te ontwikkelen krijgt met deze plannen een enorme boost.

 

DIEPP gaat voor dit park een vergunning aanvragen bij gemeente Roosendaal.; De procedure van de vergunningaanvraag voorziet dat belanghebbenden hun zienswijze in kunnen brengen en. En dat plannen hierop mogelijkerwijze aangepast kunnen worden. Ten aanzien van het belang van aan- en omwonenden organiseert DIEPP op korte termijn een buurtgebonden informatieavond , waarbij inspraak in de planvorming centraal zal staan. Aan- en omwonenden zijn afgelopen week omtrent de plannen ten eerste male geïnformeerd.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *